Sukseskan Sensus Penduduk 2020

15 Feb - 31 Maret 2020 - Mencatat Indonesia

PAGEBLUG (3) 0

PAGEBLUG (3)

Geguritan dening: Kun Prastowo Pageblug iki kanggo nodhi tekan ngendi menepe ati….!!! Nora lanang nora wadon nora sugih nora sekeng nora pangkat nora mlarat Geger walik watu ketrajang wisa wengis; pageblug njiret pati Tintrim…....