PAGEBLUG (3)


Geguritan dening:
Kun Prastowo

Pageblug iki kanggo nodhi
tekan ngendi menepe ati….!!!

Nora lanang nora wadon
nora sugih nora sekeng
nora pangkat nora mlarat

Geger walik watu
ketrajang wisa wengis;
pageblug njiret pati

Tintrim….
suwung….
samun….

Tansaya melang-melang tundhone bakal kapracondhang,
tansaya samar tundhone bakal wigar,
tansaya wedi tundhone bakal nemahi.

Ajrih….?!
was sumelang….?!
tidha-tidha….?!
ruwaten ing pojoke pengangen
muga dadi rabug tentreme ati.

Ojo kaya sulung mlebu geni;
marani bilahi
kebidhung rasa nyrimpeti janji
minggir…..
sumingkir…..!!!!

Sekar wangi ngrembaka ing telenging ati,
lenga dami ngambara mrepegi wiyati.
…………………
ngranggeh kasarasan,
mboyong karaharjan.

Leren…..
lerem…..
sidhem premanem…..
ati lan samubarang polah kudu mandheg:
greg….!!!!

Datan mobah,
datan mosik
sumungkem amari kelu nuhoni sumarahe ati suci.

Dikumbah…..
digirah…..
diwasuh…..
kareben resik semilak padhang.

Kae sawangen;
Kyai Semar Badranaya wus memba wedhus gembel ing langit merapi,
asung pralambang;
esem tan samar
bebadra tatanan penguripan anyar.

Dhuh, Gusti Sang Maha Nasa
nyuwun welas
nyuwun wilasa
………………….

(Kandangsapi, 290320; pamoring sukma manengku puja)

About sendang-wonogiri 624 Articles
kami hanya sangat ingin tahu...kami ingin meniru mereka yang luar biasa, yang sederhana dalam ucapan dan tulisan, tetapi hebat dalam tindakan...

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan